Deze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Toegankelijkheidsverklaring MyBEnefits

Toegankelijkheidsverklaring

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) doet haar best om de informatie op deze website toegankelijk te maken voor iedereen.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website en de onlinedienst MyBEnefits op www.mybenefits.fgov.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

www.mybenefits.fgov.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Deze onderdelen van MyBEnefits zijn niet toegankelijk:

  • Niet-tekstuele inhoud: sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst
  • Labels: er ontbreken labels bij sommige invulbare velden

We zijn ons ervan bewust dat de volgende elementen beter kunnen:

  • Labels
  • Logische volgorde op sommige pagina’s
  • Navigatie met klavier
  • Knoppen voor de expand/collapses
  • Overbodige elementen (lege headings 2) moeten uit de html-structuur

We werken momenteel aan oplossingen en willen MyBEnefits volledig toegankelijk hebben in de loop van het eerste semester 2021.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 26/09/2019. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check
  • Evaluatie uitgevoerd door Anysurfer

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 26/09/2019.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van MyBEnefits? Stuur ons dan een e-mail op contact@mybenefits.fgov.be

Handhavingsprocedure

Te bepalen.

Naar boven